I QUARTIERI STORICI
E I TOPONIMI
DI LENTINI

 
« www.lentinionline.it
 
BADDUZZA
BADIA
BEDDA MATRI A CATINA
BIVIRATURA
BUFFETTI
CACCIRI
CALATA E SIGNUREDDU
CAMPANA
CUDDARIA
GGHIANATA A MATR'I DIU
GGHIANATA DE PUPAZZI
GGHIANATA DO CANONICU FINUCCHIARU
GGHIANATA DO SPITALI VECCHIU
LAVATORIU
MACHINA O GHIACCIU
MARONNA O CASTEDDU
ORTU 'ARANCI
PONTI
POTTA IACI
PURRAZZITU
PUTTAZZA
QUATTARARI
QUATTERI CINISI
ROGGIU
RUA RANNI
SAN CRISTOFURU
SAN GIULIANU
SAN GIUVANNI
SAN PAULU
SANTA CRUCI
SANTA MARA VECCHIA
SANTA MARIULA
SANTUZZI
SCALA
SCALA O SURETU
SCANNERIA
SIBBA
SUPRA A FERA
TRIRICI VANEDDI
URFANEDDI
VILLA A BADDA
VUTATA O SANTU
VUTATA DO SCUPITTERI
 
 
Notizie tratte dal volume "i luoghi della memoria"
di Cirino Gula e Franco Valenti
edito da Ediprint - SR
 

torna indietro       stampa questa pagina

Lentini - Tradizioni & Cultura      « www.lentinionline.it